doporučujeme vám:
Užitečné odkazy Naše zeměměřičká kancelář se nachází v Poděbradech, ale působíme po celém Středočeském kraji.

linka

Několik základních informací pro zákazníky:

Připravujete stavbu, co potřebujete:

 • Vyhotovit mapový podklad pro projektanta, včetně zobrazení vlastnických hranic
 • Potřebujete znát hranice staveniště, vytyčení hranic v terénu
 • Zajistit informace o vlastnících sousedních pozemků apd.

Začínáte stavět, geodet Vám zajistí:

 • Kontrola nebo vytyčení hranice pozemku
 • Vytyčení stavby v terénu
 • Kontrolní měření v průběhu výstavby u větších staveb
 • Dokumentaci skutečného provedení po dokončení stavby
 • Geometrický plán pro zápis stavby do katastru

Podrobnější informace o jednotlivých nabízených službách zjistíte v sekci CENÍKY.

linka

AKTUALITY: Stáhněte si zde leták Českého úřadu zeměměřického a katastrálního s informacemi jak zpřesnit vlastnické hranice vašich pozemků a jak předejít sousedským sporům.

Dne 6. prosince 2011 byla schválena vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2012. Po dobu jednoho roku lze podávat návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu bez použití formuláře.

Od 1.1.2012 je správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí 1000,-kč.

linka

VOLEJTE GEODETICKOU KANCELÁŘ:
Tel.: 325 611 888

Ing. Lubomír Poustka: 606 426 309
Ing. Linda Poustková: 605 584 752
více v KONTAKTNÍCH INFORMACÍCH
 
 

Geodetické práce a služby Poděbrady, Nymburk ...

Geodetická kancelář - reference

 • Zakázky vyhotovujeme pro všechny zájemce, pro občany, firmy i státní instituce. Našimi zákazníky jsou stavební firmy a projekční kanceláře, často vyhotovujeme geodetické zakázky pro města a obce. Ročně vypracujeme cca 220-230 zakázek, za dobu podnikání je to přes 5000 zakázek, které provádíme pro plátce tak i neplátce DPH.
   
 • zaměření skutečného stavu plynovodů a plynovodních přípojek podle metodiky RWE (DSO_SM_B04_01_03): Uhlířské Janovice, Vlašim, celých obcí Senice, Vrbice, Opočnice včetně vypracování geom. plánů věcného břemene, dokumentace skutečného provedení plynovodních přípojek pro soukromníky a fy. Thermokomplet s.r.o., Výstavba sítí Kolín.
   
 • zaměření a vypracování dokumentace skutečného provedení kabelového vedení a přípojek el./NN podle metodiky ČEZ a.s., DSO_ME_0139r05 pr HDB s.r.o. Poděbrady a fy. T. Káninský .
   
 • geometrické plány věcných břemen : vodovodu pro obec Kněžice, vodovodu Hradčeny – Žehuň, kanalizace pro Svazek obcí Kostomlatsko kanalizace pro obec Krchleby, vodovodu pro obce Chleby – Dvory, kanalizace I. etapy obce Odřepsy, Libice n/C, Kanín aj.
   
 • zaměření obcí – účelové mapy pro projektovou dokumentaci (v součastnosti např. pro dotace na kanalizace apd. z fondů EU): př. Malotice, Mančice, Dolní a Horní Chvatliny. Mapové podklady pro projektovou dokumentaci na cyklostezky: Kostelní Lhota–Sadská, pro cyklostezky Horní Chvatliny–Bečváry, Zásmuky-Vršice, mapové podklady pro teplovody „energeticky soběstačné“ obce Kněžice, včetně vypracování věcných břemen teplovodů a přípojek. Práce na podkladech pro „Revitalizaci Lidušky“ a pro projekční činost na výstavbě rybníku ve Dvorech pro fy. Pokorný, včetně geodetického zaměření, vypracování vrstevnicových plánu a modelů ve 3D, výpočtů kubatur aj., vypracování geometrického plánu „Lidušky“ a rybníku.
   
 • podíleli jsme se geodetickými pracemi na zajištění mapových podkladů, vytyčení a zaměření skutečného provedení při výstavbě mostů : na II./334 Milčcice, na II./339 Kouty-Netřebice, Chotusice u Čáslavi, Poděbrady - Velké Zboží, obchvat silnice I/38, most přes silnici II./331 a most přes trať ČD, vytyčení, vč. zaměřování dosažených odchylek v poloze a výšce a další práce při výstavbě mostu pro SaM a.s. Česká Lípa. Geodetické práce při výstavbě 3 dálničních mostů na D11 v úseku km 43-43,2 u Libice n/C pro ŘSD a.s., včetně dokumentace skutečného provedení.
   
 • na výstavbě silnic, rekonstrukcí místních komunikací : zaměření geodetických podkladů pro projekční činnosti na rekonstrukci komunikací a silnic - průtah silnice Vrdy-Bučice (Čáslavsko), přeložka silnice III./3289 a mostu v Sánech, Nymburk – rekonsrtukce části ul. Boleslavská, Poděbrady rekonstrukce ul. Palackého, Jiráskova, Fügnerova, Poděbrady – měřické práce pro PD na dvou variantách nadjezdů přes trať ČD pro PONTEX a.s.. Vytyčení a dokumentace skutečnéhjo provedení - kruhová křižovatka silnic II/611, I/38 Poděbrady – Praha - Kolín, práce na mapových podkladech a následné vytyčení cyklostezek v ul. Říční, Na Valech, nám. 5. května, Riegrovo náměstí, Fügnerova, Jiráskova ul. v Poděbradech pro fy. Dlažby Vysoké Mýto s.r.o. včetně zaměření a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčovací prací, podklady pro rekonstrukci ul. Boučkova v Poděbradech a další.
   
 • na parcelaci a rozdělení pozemků pro výstavby RD, lokalita nových RD ve Velkém Zboží - ul. Ve Dvoře, Štítary u Kolína – parcelace lokality Na Kouřimce včetně vytyčení řadových domků a vypracování geom. plánů, mapové podklady pro výstavbu bytového domu v ul. Rudé Armády v Poděbradech pro Geosan Group, a.s. včetně dokumentace skutečného provedení stavby a geometrického plánu, vypracování geom. plánu parcelace pro RD v Sánech pro OÚ Sány, komplexní práce Kolín-Senrdažice výstavba řadových domů a parcelace pro RD pro fy. Stafiko s.r.o. Poděbrady – lokalita Velké Zboží, II etapy.

  Parcelace pro cca 140 RD Poděbrady-Choťánky pro Geosan Group a.s. a jejich úprav. Komplexní práce na akci Cerhenice – bytové domy „Na palouku“, vč. geometrických plánů a zaměření skutečného provedení vodovodu a kanalizace pro OÚ Cerhenice, práce na parcelaci pro RD v Libici n/C. po OÚ Libice n/C. Zaměření a vypracování vrstevnicového plánu pro PD včetně vytyčení stavby a vypracování geometrickéh plánu Hotelu Villa Romantica v Kolíně.

  Parcelace pro RD v Kolíně, ulice Míru „u Vodárny“ pro fy. Geosan Group, a.s.
   
 • geodetické práce na výstavbě rozsáhlejších staveb, obchodních domů apd. : komplexní práce na výstavbě závodu Poděbradka – Velké zboží, vytyčení staveb a geom. plán při realizaci ČOV Poděbrady – Malé Zboží, při realizaci ČOV v Libici n/C., komplexní práce na výstavbě závodu Peguform Nymburk a Peguform Libáň včetně dalších prací dle požadavků. Komplexní práce na výstavbě PENNY Poděbrady včetně následné rekonstrukce, skutečné provedení PLUS Nymburk, komplexní práce na bytovém domu „U Jána“ Kolín, založení stavby podzemí a 1.NP bytového domu Amadeus v Poděbradech.

  Vypracování mapových podkladů pro rekonstrukci sportovního areálu Na Ostende v Poděbradech, sportovitě Základní školy Na Valech, ZŠ TGM a zaměření dokumentace skutečného provedení sportovišť pro J.I.H.-Ing. Huptych, mapové podklady pro projekční činnost.

  Vytyčení stavby a zaměření a vypracování DSPS výstavby Strojírenského závodu v průmyslové zóně Poříčany, vč. kanalizačního řadu a dalších inž. sátí v areálu.

  Zajištění mapových podkladů pro PD na výstavbu obchodního centra Tesco – Poděbrady, včetně vypracování geometrického plánů na rozdělení pozemků a vytyčení hranic pozemků.

  Pro AZ Elektrostav a.s. v Poděbradech - bytový dům „Ezop“, zaměření účelové mapy pro PD, vybudování vytyčovací mikrosítě, podrobné vytyčení bodů pro založení stavby, záporových stěn, pilot a mikropilot pro fy. Valc, s.r.o. a Geoindustrie s.r.o.

  Vytyčení, zaměření pokládaných inž. sítí, vypracování geometrického plánu na stavbě nové kotelny v areálu Lázně Poděbrady a.s., pro fy. MAO s.r.o. a Energis 92 s.r.o.. Zaměření a vypracování podkladů pro rekonstrukci komunikací na náměstí T.G.M. v Poděbradech pro fy. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., po dokunčení stavby vypracování dokumentace skutečného provedební kompletní stavby.

  Vytyčení a kontroly základových patek a kalichů při výstavbě výrobní a skladové haly v Polabských mlékárnách a.s. Poděbrady pro firmu STAFIKO s.r.o.
   
 • na parcelaci a rozdělení pozemků pro výstavby RD, lokalita nových RD ve Velkém Zboží - ul. Ve Dvoře, Štítary u Kolína – parcelace lokality Na Kouřimce včetně vytyčení řadových domků a vypracování geom. plánů, mapové podklady pro výstavbu bytového domu v ul. Rudé Armády v Poděbradech pro Geosan Group, a.s. včetně dokumentace skutečného provedení stavby a geometrického plánu, vypracování geom. plánu parcelace pro RD v Sánech pro OÚ Sány, komplexní práce Kolín-Senrdažice výstavba řadových domů a parcelace pro RD pro fy. Stafiko s.r.o. Poděbrady – lokalita Velké Zboží, II etapy.
  Parcelace pro cca 140 RD Poděbrady-Choťánky pro Geosan Group a.s. a jejich úprav. Komplexní práce na akci Cerhenice – bytové domy „Na palouku“, vč. geometrických plánů a zaměření skutečného provedení vodovodu a kanalizace pro OÚ Cerhenice, I. etapa parcelace pro RD v Libici n/C. pro OÚ Libice n/C. Zaměření a vypracování vrstevnicového plánu pro PD včetně vytyčení stavby a vypracování geometrickéh plánu Hotelu Villa Romantica v Kolíně.
  Parcelace pro RD v Kolíně, ulice Míru „u Vodárny“ pro fy. Geosan Group, a.s., II. etapa rozdělení pozemků pro RD v Libici n/C. – pro OÚ Libice n/C.
 
linka
Copyright © Geodetické práce Ing. Lubomír Poustka - Ing. Linda Poustková všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION