doporučujeme vám:
Užitečné odkazy Naše zeměměřičká kancelář se nachází v Poděbradech, ale působíme po celém Středočeském kraji.

linka

Několik základních informací pro zákazníky:

Připravujete stavbu, co potřebujete:

 • Vyhotovit mapový podklad pro projektanta, včetně zobrazení vlastnických hranic
 • Potřebujete znát hranice staveniště, vytyčení hranic v terénu
 • Zajistit informace o vlastnících sousedních pozemků apd.

Začínáte stavět, geodet Vám zajistí:

 • Kontrola nebo vytyčení hranice pozemku
 • Vytyčení stavby v terénu
 • Kontrolní měření v průběhu výstavby u větších staveb
 • Dokumentaci skutečného provedení po dokončení stavby
 • Geometrický plán pro zápis stavby do katastru

Podrobnější informace o jednotlivých nabízených službách zjistíte v sekci CENÍKY.

linka

AKTUALITY: Stáhněte si zde leták Českého úřadu zeměměřického a katastrálního s informacemi jak zpřesnit vlastnické hranice vašich pozemků a jak předejít sousedským sporům.

Dne 6. prosince 2011 byla schválena vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2012. Po dobu jednoho roku lze podávat návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu bez použití formuláře.

Od 1.1.2012 je správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí 1000,-kč.

linka

VOLEJTE GEODETICKOU KANCELÁŘ:
Tel.: 325 611 888

Ing. Lubomír Poustka: 606 426 309
Ing. Linda Poustková: 605 584 752
více v KONTAKTNÍCH INFORMACÍCH
 
 

Geodetické práce a služby Poděbrady, Nymburk ...

Geodetická kancelář, geodézie, mapování ...

Naše geodetická kancelář v Poděbradech nabízí geodetické práce v katastru nemovitostí např. vyhotovení geometrických plánů a vytyčování hranic, dále se zabýváme inženýrskou a stavební geodézií, mapováním a zpracováním dat ve 3D modelu.
 

Geodetické práce v katastru nemovitostí (katastrální úřad Nymburk)

Inženýrská a stavební geodézie

 • geodetické práce v investiční výstavbě - výkon funkce odpovědného geodeta, ověření výsledků prací ÚOZI podle zák. č. 200/1994 Sb.
 • vytyčování všech druhů staveb (montovaných i monolitických staveb)
 • kontrolní měření v průběhu výstavby
 • sledování deformací staveb jednodušších staveb
 • zaměřování skutečného provedení inženýrských sítí, liniových staveb a budov
 • dokumentace skutečného provedení stavby, liniových staveb v digitální formě

Mapování a podklady pro projekty

 • digitální mapové podklady pro projektovou činnost a správní účely (pro stavby RD i rozsáhlejší stavby, stavební komplexy)
 • účelové mapování včetně zpracování 3D dat do vrstevnicových plánů nebo modelu terénu
 • veškerá měření a šetření nutná pro projekt (zajištění vyjádření a zákresů od správců inženýrských sítí)
 • výstupy v digitální formě, v libovolném grafickém formátu MS-Bentley, ACAD, ATLAS DMT

Speciální geodetické práce – zpracování dat ve 3D modelu

 • zaměření a výpočty kubatur při skrývkách ornice, zeminy, rybníky, úpravy vodních toků, určení situace sklonových poměrů apod.
 • vypracování podélných a příčných ze 3D dat profilů terénem vč. výpočtů kubatur v digitálním modelu terénu
 • výstupy v digitální formě, v libovolném grafickém formátu MS-Bentley, ACAD, ATLAS DMT

Ostatní služby

 • vytyčení nebo kontrola užívaných pozemků např. pro zemědělce
 • zajištění podkladů pro smlouvy na KP
 • vyhotovení návrhů na dělení pozemků
 • poradenská činnost v oboru geodézie a katastru nemovitostí
   
 
linka
Copyright © Geodetické práce Ing. Lubomír Poustka - Ing. Linda Poustková všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION