doporučujeme vám:
Užitečné odkazy Naše zeměměřičká kancelář se nachází v Poděbradech, ale působíme po celém Středočeském kraji.

linka

Několik základních informací pro zákazníky:

Připravujete stavbu, co potřebujete:

 • Vyhotovit mapový podklad pro projektanta, včetně zobrazení vlastnických hranic
 • Potřebujete znát hranice staveniště, vytyčení hranic v terénu
 • Zajistit informace o vlastnících sousedních pozemků apd.

Začínáte stavět, geodet Vám zajistí:

 • Kontrola nebo vytyčení hranice pozemku
 • Vytyčení stavby v terénu
 • Kontrolní měření v průběhu výstavby u větších staveb
 • Dokumentaci skutečného provedení po dokončení stavby
 • Geometrický plán pro zápis stavby do katastru

Podrobnější informace o jednotlivých nabízených službách zjistíte v sekci CENÍKY.

linka

AKTUALITY: Stáhněte si zde leták Českého úřadu zeměměřického a katastrálního s informacemi jak zpřesnit vlastnické hranice vašich pozemků a jak předejít sousedským sporům.

Dne 6. prosince 2011 byla schválena vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2012. Po dobu jednoho roku lze podávat návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu bez použití formuláře.

Od 1.1.2012 je správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí 1000,-kč.

linka

VOLEJTE GEODETICKOU KANCELÁŘ:
Tel.: 325 611 888

Ing. Lubomír Poustka: 606 426 309
Ing. Linda Poustková: 605 584 752
více v KONTAKTNÍCH INFORMACÍCH
 
 

Geodetická kancelář - historie firmy

 • červen 1986 - vykonání zkoušky o způsobilosti k vykonu funkce odpovědného geodeta podle vyhl.č. 10/1974 Sb. ve výstavbě.
 • 1988 – únor 1990 výkon geodetických prací podle §2 vl.nař.č. 1/1988 Sb., jako drobné provozovny k poskytování poradenských služeb v oblasti geodetických a kartografických prací, využití při geodetických pracech na „akcích Z“
 • únor 1990 - vznik soukromé firmy „Ing. Lubomír Poustka - geodetické a kartografické práce“.
 • prosinec 1992 - vykonání zkoušek způsobilosti k ověřování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic a ověřování geodetických prací v KN, ÚOZI podle §13, odst. 1, písm. a), b), c) vyhl.č. 200/1994 Sb.
 • červen 2004 – začátek spolupráce ve firmě s dcerou Ing. Lindou Poustkovou – absolventkou ČVUT Praha - fakulta stavební, obor geodézie a kartografie, ÚOZI . podle §13, odst. 1, písm. a), c) vyhl.č. 200/1994 Sb.
 • současnost – spolupráce 3 pacovníků, ročně vyhotovujeme cca 220 zakázek.
Vaše spokojenost je pro nás tím nejdůležitějším. Srdečně Vás vítáme na našich stránkách a doufáme, že si z naší nabídky služeb vyberete.
   
 
linka
Copyright © Geodetické práce Ing. Lubomír Poustka - Ing. Linda Poustková všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION